Nadační fond - VÍTKOVICE STEEL

Česky | English | Deutsch

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL opět pomohl hendikepovaným

30.11.2023

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL opět pomohl hendikepovaným

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL během srpna a září obdržel přes 90 žádostí o finanční podporu. Všechny byly detailně prostudovány a následně z nich správní rada vybrala 31 žádostí, kterým bylo zcela či zčásti vyhověno. Celkem nadační fond poskytne na finančních příspěvcích podobně jako v minulých letech 2 miliony korun. Podpora bude vybraným žadatelům vyplacena ještě v tomto roce.

Hlavním záměrem nadačního fondu bylo pomoci konkrétním fyzickým osobám zlepšit jejich složitou životní situaci příspěvkem na rehabilitační cvičení nebo pobyty, léčbu či terapii, specifické zdravotní pomůcky, asistenční služby, případně na sportovní aktivity. Velká část finanční podpory půjde rodinám s dětmi, které mají mentální nebo fyzické postižení. To je i případ malé Elišky Anny, která trpí neurodegenerativním onemocněním. Díky finančnímu příspěvku z nadačního fondu bude moci absolvovat intenzivní rehabilitační pobyt v Sanatoriích Klimkovice, který jí pomůže v jejím dalším pohybovém rozvoji.

 „Každá žádost, kterou jsme obdrželi, nesla silný příběh, a rozhodování o tom, koho podpoříme v letošním roce, bylo nesmírně obtížné,“ říká Klára Šugárková, marketingová manažerka VÍTKOVICE STEEL.  „Jsme však vdeční, že jsme měli možnost setkat se osobně s každým z obdarovaných a sdílet s nimi jejich osudy.“, dodává.

Některé žadatele Nadační fond VÍTKOVICE STEEL podpořil opakovaně. Mezi ně patří například jedenáctiletá Kristýnka, která má vzácnou genetickou vadu, a jak roste, potřebuje nové zahraniční ortézy na míru, aby mohla pokračovat v rehabilitačním programu, což se následně pozitivně projeví v jejím zapojení do každodenního života, zejm. ve speciální škole, kam dochází. Příspěvek získal i Jakub, který je odkázán na osobní asistenci, aby zvládl běžný život i rozvojové aktivity. Bohužel ne všechny subjekty jsou takovým případům nápomocny, protože mají věkový limit do 30 let a Jakub už tuto hranici přesáhl.

Vyvrcholením letošní výzvy bylo setkání s vybranými žadateli v sídle společnosti VÍTKOVICE STEEL, a. s., zřizovatele nadačního fondu, v Ostravě dne 20. listopadu 2023, v rámci kterého se mj. podepisovaly darovací smlouvy a na kterém se zástupci nadačního fondu a jeho zřizovatele mohli osobně seznámit s žadateli a jejich rodinami a vyslechnout si jejich příběhy. Osobní setkání bylo velmi milé a přátelské i přesto, že situace žadatelů je často složitá a nepředstavitelně náročná.

Nadační fond také dlouhodobě podporuje žadatele z řad zaměstnanců společnosti VÍTKOVICE STEEL, a. s., kteří se ocitli v těžké životní situaci a starají se například o dítě s hendikepem. Od roku 2006 Nadační fond VÍTKOVICE STEEL přispěl na sociální projekty a pomohl hendikepovaným lidem v Moravskoslezském kraji celkovou částkou přesahující 76 milionů korun. Další výzva bude vypsána v příštím roce.

 

Seznam vybraných projektů

·       Anička - Marek Kalina

·       Adam Kakovka - David Krakovka

·       Ortézy Pohlig - Petr Závodný

·       Hravá péče pro děti - Dětská rehabilitace

·       Vzdělání pro Leontýnku ( ABA na rok 2023/2024) - Leontýna Cigánková

·       ABA pro Julii Bočkovou - Žaneta Bočková

·       Intenzivní rehabilitační pobyt pro Agátu Helegdovou - Marcela Helegdová

·       Specializované vzdělávání zaměstnanců Denního stacionáře Domovinka - Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky

·      Výběr a podpora talentovaných sportovců CISO - Centrum individuálních sportů Osttava (dále jen CISO)

·       Jiné Omalovánky - Marie Sikorová

·       Helenka Opravilová – fyzioterapie - Eva Opravilová

·       Za lepší zdraví pro Tomáše - Tomáš Martuška

·       Elišce pro lepší zdraví - Eliška Anna Adlerová

·       Informační gramotnost pro seniory v MS Kraji - Zvol si info, z.s.

·       Měsíční neurosenzorická terapie ve Verheul centru v Ostravě - Patrik Kmeťo

·       Měsíční neurosenzorická terapie ve Verheul centru v Ostravě - Vendula Zdrálková

·       Podpora motoriky dětí s více vadami v MŠ Maluchy  - ZŠ a MŠ Ostrava Dubina, V.Košaře 6, příspěvková organizace

·       Rekondiční  pobyt  je součástí  rekonvalescence po onkologické léčbě    - INNA z.s. Havířov, onkologická organizace

·       Rehabillitační pobyt pro udržení stávajícího stavu - Pavel Sobotka

·       Rehabilitace a cvičení po úrazu - Kateřina Müllerová

·       ABA terapie - Jan Kočí

·       Ergoterapie pro Davídka - Kateřina Ustrnulová       

·       Pomůžeme Otovi chotit - Marcela Střasáková

·       Pořízení ortéz POHLIG pro Kristýnu Husárovou - Kristýna Husárová

·       Složitá životní situace - Jaroslav Baláž

·       Jakub Kremer

·       Rehabilitace  - Tereza Hanzelová

·       Pomůcky a vybavení pro poskytování sociální služby hendikepovaným dětem v raném věku - Společnost pro ranou  péči,  pobočka Ostrava

·       Intenzivní rehabilitace pro osobu se spinální svalovou atrofií - Martina Středulová

·       Podpora účasti handicapovaného sportovce na mezinárodním turnaji  - Jiří Svojanovský

·       Měsíční neurosenzorická terapie ve Verheul centru v Ostravě - Tereza Štefaníková

Aktuality