Nadační fond - VÍTKOVICE STEEL

Česky | English | Deutsch

Komu jsme pomohli

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL pomáhá i organizaci Anděl Strážný:

„Díky Nadačnímu fondu VÍTKOVICE STEEL jsme mohli zakoupit stropní transportní zvedací systém ROOMER, který slouží ke zvedání a transportu imobilních osob mezi jednotlivými místnostmi (pokoj, toaleta, centrální koupelna) a při jednotlivých úkonech (např. vysazování na invalidní vozík z postele a zpět). Okamžitě se tím zkvalitnila poskytovaná sociální služba pro naše klienty. Práce s tímto transportním a zvedacím systémem je fyzicky nesrovnatelně méně náročná než s klasickými zvedáky pro imobilní osoby."
(CSS Hrabyně)

„Nadační fond VÍTKOVICE STEEL, v rámci programu Lidé ze Steelu pomáhají, podpořil částkou 49  876 Kč Soukromou základní školu speciální pro žáky s více vadami. Za tuto finanční částku škola postaví nové dětské hřiště na pozemku školy pro aktivní trávení volného času žáků. Jedná se o  sestavu věžičky se skluzavkou a  lanem. Díky „Domečku“ budou děti posilovat a  zdokonalovat své pohybové koordinace formou hry. Všichni se již moc těšíme na  náš „Domeček“ a  děkujeme Nadačnímu fondu VÍTKOVICE STEEL a  zaměstnanci VÍTKOVICE STEEL, díky kterému můžeme projekt realizovat.
Všichni zaměstnanci VÍTKOVICE STEEL pomáhají."
(Mgr. Dagmar Mazáková, ředitelka soukromé ZŠ speciální pro žáky s více vadami)

„Díky Nadačnímu fondu VÍTKOVICE STEEL, v  rámci programu LIDÉ ZE STEELU POMÁHAJÍ, jsme zakoupili do  naší Mateřské školy Erbenova 23 v  Ostravě – Vítkovicích polikarpovou stavebnici v  hodnotě 34  000 Kč. Získanou stavebnici využijeme pro množství řízených i spontánních činností. Již nyní s jednotlivými díly pracujeme při tělovýchovných chvilkách. Lze z ní vytvořit různé sestavy včetně malé skluzavky pro rozvoj hrubé motoriky a pohybové obratnosti dětí. Díky kon-strukčnímu charakteru stavebnice si děti při spontánních hrách budují smysl pro logiku a  prostorovou orientaci."
(MŠ Erbenova 23, Ostrava)

„Díky částce 41 062 Kč od Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL, v rámci programu LIDÉ ZE STEELU POMÁHAJÍ, jsme zrea-lizovali náš projekt „Stavíme s Bořkem“. Za  získané peníze jsme pro děti z  MŠ a  ZŠ z  Bohumína pořídili montážní stavebnice. Hlavním účelem bylo porovnat technickou zdatnost dětí jednotlivých školek z Bohumína a  spádových oblastí a  hlavně si užít zábavné dopoledne."
(MŠ a ZŠ Bohumín)

„Díky Nadačnímu fondu VÍTKOVICE STEEL jsme mohli uskutečnit projekt “Učíme se poznávat svět”, který byl zpracován a realizován na zkvalitnění předškolního vzdělávání v logopedické třídě pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem tohoto projektu bylo zajistit dětem interaktivní výuku, která je považována za jednu z nových metod vzdělávání a nabízí dětem zábavnější a méně stereotypní formu získávání informací.“
(Mateřská škola Ostrava – Výškovice, Staňkova 33, p.o.)

„Díky finanční podpoře Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL - Lidé ze Steelu pomáhají, jsme pořídili speciální pomůcky pro rehabilitaci a multisenzorické stimulační cvičení handicapovaných dětí. Speciální pomůcky rozvíjejí smysly a usnadňují komunikaci. Optická světelná vlákna aktivují smyslové vjemy a reakce dětí s dětskou mozkovou obrnou.“
(Želvička, o. s., projekt zaměstnance VS)

„Díky Nadačnímu fondu VÍTKOVICE STEEL pořídila nemocnice v Třinci přístroj Acutronic Fabian Evolution pro neinvazivní ventilaci novorozenců. Jeho funkce spočívá ve vytváření řízeného mírného přetlaku v dýchacích cestách. Přístroj je důležitý pro překlenutí období porušené adaptace dýchacích cest a stabilizaci dýchacích cest,“ vysvětlil primář Rucki.“
(Nemocnice Třinec, p.o.)

„Nadační fond VÍTKOVICE STEEL nám pomohl k rozšíření nabídky sportovních, relaxačních a rehabilitačních pomůcek pro rodiny, které se starají o děti s dětskou mozkovou obrnou.“
(Centrum prorodinu a sociální péči z.s.)

„Nadační fond VÍTKOVICE STEEL podpořil náš projekt, díky kterému můžeme připomenout stavbu historické železárenské pece z laténského a ranně středověkého období včetně ukázky zpracování kujného železa jako připomínku technologického pokroku.“
(VŠB - TUO) 

„Nadační fond VÍTKOVICE STEEL v rámci projektu Lidé ze Steelu pomáhají podpořil Dobrovolnické centrum ADRA. Díky financím byla zakoupena výpočetní technika na podporu školení nových dobrovolníků, kteří pomáhají nemocným v těžké životní situaci a na podporu zlepšení komunikace mezi centrem a dobrovolníky.“
(ADRA, o.p.s, projekt zaměstnankyně VS)