Nadační fond - VÍTKOVICE STEEL

Česky | English | Deutsch

Komu jsme pomohli

„Díky Nadačnímu fondu VÍTKOVICE STEEL jsme mohli uskutečnit projekt “Učíme se poznávat svět”, který byl zpracován a realizován na zkvalitnění předškolního vzdělávání v logopedické třídě pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem tohoto projektu bylo zajistit dětem interaktivní výuku, která je považována za jednu z nových metod vzdělávání a nabízí dětem zábavnější a méně stereotypní formu získávání informací.“
(Mateřská škola Ostrava – Výškovice, Staňkova 33, p.o.)

„Díky finanční podpoře Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL - Lidé ze Steelu pomáhají, jsme pořídili speciální pomůcky pro rehabilitaci a multisenzorické stimulační cvičení handicapovaných dětí. Speciální pomůcky rozvíjejí smysly a usnadňují komunikaci. Optická světelná vlákna aktivují smyslové vjemy a reakce dětí s dětskou mozkovou obrnou.“
(Želvička, o. s., projekt zaměstnance VS)

„Díky Nadačnímu fondu VÍTKOVICE STEEL pořídila nemocnice v Třinci přístroj Acutronic Fabian Evolution pro neinvazivní ventilaci novorozenců. Jeho funkce spočívá ve vytváření řízeného mírného přetlaku v dýchacích cestách. Přístroj je důležitý pro překlenutí období porušené adaptace dýchacích cest a stabilizaci dýchacích cest,“ vysvětlil primář Rucki.“
(Nemocnice Třinec, p.o.)

„Nadační fond VÍTKOVICE STEEL nám pomohl k rozšíření nabídky sportovních, relaxačních a rehabilitačních pomůcek pro rodiny, které se starají o děti s dětskou mozkovou obrnou.“
(Centrum prorodinu a sociální péči z.s.)

„Nadační fond VÍTKOVICE STEEL podpořil náš projekt, díky kterému můžeme připomenout stavbu historické železárenské pece z laténského a ranně středověkého období včetně ukázky zpracování kujného železa jako připomínku technologického pokroku.“
(VŠB - TUO) 

„Nadační fond VÍTKOVICE STEEL v rámci projektu Lidé ze Steelu pomáhají podpořil Dobrovolnické centrum ADRA. Díky financím byla zakoupena výpočetní technika na podporu školení nových dobrovolníků, kteří pomáhají nemocným v těžké životní situaci a na podporu zlepšení komunikace mezi centrem a dobrovolníky.“
(ADRA, o.p.s, projekt zaměstnankyně VS)