Nadační fond - VÍTKOVICE STEEL

Česky | English | Deutsch

Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, spravuje majetek nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu, o své činnosti reportuje dozorčí radě.

Správní rada

Ing. Žaneta Giel Sigmundová - předsedkyně správní rady
Ing. Radek Strouhal
JUDr. Vladimír Vavříček, LL.M.

Dozorčí rada

prof. Ing. JANA DOBROVSKÁ, CSc.předsedkyně dozorčí rady
MUDr. TOMÁŠ MRÁZEK, Ph.D., MBA
Ing. David Sventek, MBA