Nadační fond - VÍTKOVICE STEEL

Česky | English | Deutsch

Informace pro jednotlivce

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL opět podpoří projekty v regionu. Pro získání finanční podpory konkrétního projektu realizovaného v Moravskoslezském kraji pro rok 2020 posílejte žádosti v termínu od 2. září 2019 do 11. října 2019.

Svůj projekt, který definujete ve formuláři níže, zašlete ve formátu Excel na e-mail: nadacni.fond@vitkovicesteel.com

Poté si formulář vytiskněte, podepište a zašlete nám jej prostřednictvím pošty na adresu uvedenou na tomto webu v kontaktech.

Formulář pro váš projekt stáhněte zde: Formulář

Jak vyplnit správně formulář si přečtěte zde: Pokyny k vyplnění

Vezměte, prosím, na vědomí, že bude-li Váš podaný projekt vybrán, budete kontaktováni za účelem doložení dokumentů, bez kterých není možné přikročit k podepsání darovací smlouvy:

Fyzické osoby: zejména kopie občanského průkazu a doklad o existenci bankovního účtu, na který má být dar připsán.

V případě dotazů přejděte do sekce "kontakty" a napište nám zprávu.

Doplňující informace

Nadační příspěvek může být poskytnut kterékoliv právnické nebo fyzické osobě, jejíž činnost je v souladu s účelem Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL, a která o poskytnutí nadačního příspěvku požádá prostřednictvím písemné žádosti.

V písemné žádosti je žadatel povinen uvést svoji identifikaci, bližší charakteristiku účelu a/nebo projektu, o jehož podporu žadatel žádá, předpokládanou výši nákladů a jejich charakteristiku, požadovanou formu podpory a její výši.

Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada dle svého uvážení, a to po důsledném zhodnocení a zvážení všech podstatných skutečností a okolností konkrétní žádosti. Správní rada může žadatele požádat o doplnění žádosti o další údaje nebo podklady rozhodné pro její posouzení a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.

Cílem Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL je podporovat realizaci projektů všech velikostí, tzn. jak malých (do 50 000,- Kč), tak i středních (do 500 000,- Kč) a velkých (nad 500 000,- Kč).