Nadační fond - VÍTKOVICE STEEL

Česky | English | Deutsch

Informace pro žadatele

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL podpořil projekty v regionu.

Byl ukončen příjem žádostí do NADAČNÉHO FONDU VÍTKOVICE STEEL pro tento rok. Děkujeme za veliký zájem z řad neziskových organizací a jednotlivců. Správní rada nadačního fondu na podzim tohoto roku vybere dané projekty a rozhodne o finanční podpoře konkrétním organizacím a jednotlivcům. Žadatelé budou informováni elektronicky o schválení či neschválení darů. Ještě jednou děkujeme za zaslané projekty.

Kvalifikační předpoklady pro všechny žadatele

Žádosti o nadační příspěvky se musí týkat výlučně projektů splňujících následující kritéria:
1. Projekt musí být realizován v rámci Moravskoslezského regionu
2. Projekt musí obsahovat jednoznačný časový harmonogram realizace tj. termín zahájení a ukončení projektu a podrobný rozpočet a termíny čerpání případného příspěvku z fondu
3. Celková doba realizace projektu nesmí přesáhnout jeden kalendářní rok

Z podpory je vyloučeno:
Financování politických stran nebo politických hnutí.

Doba poskytování podpory a kontrola plnění:
Finanční podpora je poskytována maximálně po dobu jednoho kalendářního roku. Plnění každého podporovaného projektu bude kontrolováno na základě předloženého vyúčtování.