Nadační fond - VÍTKOVICE STEEL

Česky | English | Deutsch

Informace pro žadatele

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL nyní nepřijímá žádosti o udělení finanční podpory.

Nová výzva bude zveřejněna na podzim roku 2019.

O přidělení finančních příspěvků správní rada již rozhodla. Gratulujeme těm, kteří byli se svou žádostí úspěšní a děkujeme ostatním, že své projekty zpracovali.

Děkujeme, že pomáháte lidem okolo vás!

Kvalifikační předpoklady pro všechny žadatele

Žádosti o nadační příspěvky se musí týkat výlučně projektů splňujících následující kritéria:
1. Projekt musí být realizován v rámci Moravskoslezského regionu
2. Projekt musí obsahovat jednoznačný časový harmonogram realizace tj. termín zahájení a ukončení projektu a podrobný rozpočet a termíny čerpání případného příspěvku z fondu
3. Celková doba realizace projektu nesmí přesáhnout jeden kalendářní rok

Z podpory je vyloučeno:
Financování politických stran nebo politických hnutí.

Doba poskytování podpory a kontrola plnění:
Finanční podpora je poskytována maximálně po dobu jednoho kalendářního roku. Plnění každého podporovaného projektu bude kontrolováno na základě předloženého vyúčtování.