Nadační fond - VÍTKOVICE STEEL

Česky | English | Deutsch

Informace pro žadatele

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL podporuje projekty v regionu. 

Od 1. srpna do 15. září 2023 můžete poslat žádost o finanční pomoc. Je nutné vyplnit celý formulář.

Vyplněný excel pošlete zároveň s podepsanou a naskenovanou kopií v pdf na e-mail: nadacni.fond@vitkovicesteel.com

Pokud jste jednotlivec, přejděte ZDE.
Pokud jste organizace, klikněte ZDE.

Kvalifikační předpoklady pro všechny žadatele

Žádosti o nadační příspěvky se musí týkat výlučně projektů splňujících následující kritéria:
1. Projekt musí být realizován v rámci Moravskoslezského regionu
2. Projekt musí obsahovat jednoznačný časový harmonogram realizace tj. termín zahájení a ukončení projektu a podrobný rozpočet a termíny čerpání případného příspěvku z fondu
3. Celková doba realizace projektu nesmí přesáhnout jeden kalendářní rok

Z podpory je vyloučeno:
Financování politických stran nebo politických hnutí.

Doba poskytování podpory a kontrola plnění:
Finanční podpora je poskytována maximálně po dobu jednoho kalendářního roku. Plnění každého podporovaného projektu bude kontrolováno na základě předloženého vyúčtování.